tempcontent

 

 

Zoek een chirurg

Zoek in uw regio naar specialisten op het gebied van borstvergroting, die gebruik maken van Natrelle™-borstimplantaten

Straal
*Alle citaten zijn samengesteld en opgebouwd om duidelijk te maken waarom vrouwen een borstvergroting overwegen. Het zijn geen getuigenissen afkomstig van echte personen.

Waarom zou je al deze informatie over Natrelle™ voor jezelf houden?
Vul de onderstaande velden in om deze info te delen met je vriendinnen

*Alle velden zijn verplicht
*Jouw naam
*Jouw e-mailadres
*Naam van je vriendin
*E-mailadres van je vriendin

Natrelle Registratie

Hoe zou u eruitzien met de borsten waarvan u altijd al hebt gedroomd? Registreer u en maak gebruik van het Natrelle modelleerprogramma; zo kunt u het met uw eigen ogen zien. Bovendien wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstcorrecties.
Indien u een ingreep met borstimplantaten overweegt, gelieve ons dan aan te geven welke resultaten u wenst te bereiken, zodat we u de geschikte informatie kunnen bezorgen:Als u doorgaat met verzenden, geeft u aan dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u akkoord gaat met de Voorwaarden en condities.

Gebruiksvoorwaarden (Registratie)

U kunt u uitsluitend als lid van de website van Natrelle™ registreren als u akkoord gaat met de registratievoorwaarden van Allergan. Lees deze registratievoorwaarden zorgvuldig door, zodat u er zeker van bent dat u ze volledig begrijpt. Als u akkoord gaat met de voorwaarden, vink dan het betreffende vakje aan op de registratiepagina.

Op uw registratie op de website van Natrelle™ zijn de volgende voorwaarden en condities van toepassing:

 • GEBRUIKSVOORWAARDEN: De Gebruiksvoorwaarden maken deel uit van de registratievoorwaarden en zijn volledig van toepassing op uw registratie.
 • PRIVACYBELEID
  • Als u zich op de website van Natrelle™ registreert, zullen uw gegevens worden opgeslagen in een database in of buiten de EU en worden beheerd door Allergan Limited, 1e verdieping, Marlow International, Marlow, Bucks SL7 1YL. U gaat ermee akkoord dat Allergan uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:
   • Administratie en onderhoud met betrekking tot uw gebruik van de website en uw registratie op de website van Natrelle™;
   • Informatievoorziening op het gebied van gezondheid en geneeskunde, waarvan Allergan op basis van uw persoonlijk profiel meent dat zij voor u van belang is;
   • Onderzoeken;
   • Direct marketing, MITS u daartoe expliciet uw toestemming hebt verleend;
  • PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS: U begrijpt dat u door uw registratie op de website bepaalde gegevens over uw gezondheid moet verstrekken aan Allergan. Deze gegevens worden als privacygevoelige gegevens beschouwd volgens de wet bescherming persoonsgegevens van het Verenigd Koninkrijk. Door Allergan toestemming te geven om uw gegevens te verwerken, geeft u Allergan ook toestemming uw privacygevoelige gegevens te verwerken voor de in bepaling 2 hierboven genoemde doeleinden.
  • DIRECT MARKETING: U begrijpt dat u het recht hebt om Allergan ervan te weerhouden u materialen voor direct marketing toe te sturen. Allergan zal u dergelijke materialen uitsluitend toesturen en uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken als u expliciet aangeeft dat u dergelijke materialen inderdaad wenst te ontvangen. Deze materialen kunnen u door Allergan worden toegestuurd namens derden die de website gebruiken en naar wie in bepaling 5 hieronder wordt verwezen.
  • VEILIGHEID: Allergan neemt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij hebben technologie en veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd die erop gericht zijn de door ons beheerde persoonlijke gegevens te beschermen. Allergan volgt ook de strikte veiligheidsprocedures die in de wet bescherming persoonsgegevens van het Verenigd Koninkrijk (Data Protection Act 1998) zijn opgenomen. Deze procedures hebben betrekking op de opslag en openbaarmaking van alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt en op de ontoegankelijkheid voor onbevoegden.
  • DERDEN: U begrijpt dat u door uw registratie op de website direct in contact kunt treden met bepaalde medische zorgverleners en ziekenhuizen, die vervolgens ook met u in contact kunnen treden. U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is om u ervan te verzekeren dat deze medische zorgverleners en ziekenhuizen de door u verstrekte persoonlijke en privacygevoelige gegevens verwerken volgens de wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
  • DISCLAIMER GEZONDHEIDSZORG: Als Allergan u de contactgegevens verstrekt van medische zorgverleners en ziekenhuizen, dan is dit geen medische verwijzing of een aanbeveling voor een bepaalde medische zorgverlener die de voorkeur geniet. U begrijpt dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw keuzes. Allergan aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de keuze die u maakt.
  • UW GEGEVENS WIJZIGEN of UW TOESTEMMING INTREKKEN: U kunt te allen tijde verzoeken uw persoonlijke gegevens in de Natrelle™ database te wijzigen, te corrigeren of te actualiseren. U kunt ook altijd de toestemming die u Allergan hebt verleend om uw persoonlijke en privacygevoelige gegevens te verwerken, de toestemming om materialen voor direct marketing te ontvangen en uw akkoordverklaring met deze Registratievoorwaarden, weer intrekken. Deze beslissing moet u ons schriftelijk mededelen. Als u echter besluit uw toestemming of akkoordverklaring in te trekken, kan Allergan het noodzakelijk achten uw deelname aan de website en uw toegang tot informatie en diensten op deze website te beëindigen. Alle correspondentie moet worden gericht aan de Toezichthouder gegevensbescherming van Allergan Limited.